ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
ЗА НАС Фирмата

НАДИН започва дейността си през 1991 г. със седалище София, Нови

Искър с основна дейност търговия с отпадъци от черни и цветни

метали.

Хронология на дейностите:

  • 1991 изкупуване, временно съхранение и сортиране на цветни метали;
  • 1992 търговия с черни метали;
  • 2004 третиране и търговия с хартия;
  • 2005 събиране, обработка и търговия с пластмаса.

 

  • През 2005 г. подписва договор с АВТОЕКОБУЛ АД, която извършва

дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона

за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията по

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни

превозни средства .

назад напред
  • През 2006г. става основен партньор на ЕКОБУЛТЕХ АД, която извършва

дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за

управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и

електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от

електрическо и електронно оборудване .

 

  • През 2011г. става подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД, която

извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно

Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията

съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии

и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от

батерии и акумулатори.

 

Вече 21 години компанията развива, разширява и усъвършенства

дейността си с ускорени темпове. НАДИН разполага със 10 собствени,

съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и

европейски стандарти. Гордост за компанията е изграждането и

експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба

електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE,

което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна

Европа.

НАДИН притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни

и цветни метали под № 221/17.06.2005 г., издадена от Министерство на

икономиката , енергетиката и туризма.

 

Дружеството има утвърдена програма за дейностите по управление

на отпадъците и притежава разрешение на МОСВ за събиране, съхранение,

предварително третиране , разкомрлектоване и транспортиране на

отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба

МПС, хартия, пластмаса и стъкло.