ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
БАЗИ Нови искър

Надин-Комерс ЕООД осъществява дейността си на седем площадки, разположени в страната, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност. Подходящото им структуриране позволява мащабна работа по събирането и обработването на отпадъци при оптимизирани разходи.

Площадките са лицензирани от Министерство на икономиката и енергетиката и притежават разрешения за третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите. Осигурено е необходимото модерно, високотехнологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности.

   

Нови Искър

 

 гр. София, район Нови Искър, кв.Славовци, ул. Победа №35

Електроника: 02/46 66 995, 0888 602 916

Морга: 0884 683 992, 0897 279 470

Коли: 02/46 66 994, 0889 111 200