ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
БАЗИ Гр. Девня

Надин-Комерс ЕООД осъществява дейността си на седем площадки, разположени в страната, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност. Подходящото им структуриране позволява мащабна работа по събирането и обработването на отпадъци при оптимизирани разходи.

Площадките са лицензирани от Министерство на икономиката и енергетиката и притежават разрешения за третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите. Осигурено е необходимото модерно, високотехнологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности.

   

Девня

 

Гр. Девня, “Промишлена зона Юг

Електроника: 0519/56 600, 0885 300 873

Морга: 0888 155 661, 0885 300 686

Коли: 0519/ 56 600, 0888 155 661, 0885 300 868