ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
БАЗИ Гр. Мездра

Надин-Комерс ЕООД осъществява дейността си на седем площадки, разположени в страната, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност. Подходящото им структуриране позволява мащабна работа по събирането и обработването на отпадъци при оптимизирани разходи.

Площадките са лицензирани от Министерство на икономиката и енергетиката и притежават разрешения за третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите. Осигурено е необходимото модерно, високотехнологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности.

   

Мездра

 

Гр. Мездра, източна индустриална зона

Електроника: 0882 549 105, 0888 721 797

Морга: 0882 549 105, 0888 721 797

Коли: 0882 549 105, 0888 721 797