ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
ДЕЙНОСТИ Газоразрядни лампи

 

Газоразрядни лампи

 

ННа площадката на Надин в гр.Пловдив се извършва предварително третиране на газоразрядни лампи до съставните им компоненти – метал, стъкло, живак, луминофорен прах и други компоненти, в зависимост от вида на лампите.

 

Инсталация за третиране на прави луминисцентни тръби – ЕСМ

Обработва прави луминесцентни тръби чрез рязане на краищата на лампите. Те се отрязват чрез диаментени дискове и флуоресцентният прах се издухва посредством нагнетен въздух от стъклените тръби, като остава чиста стъклена фракция. Системата работи в среда от подналягане, за да бъдат избегнати емисии на живак извън закрития кабинет на машината.

назад напред

Инсталация за преработване на живачни и натриеви лампи - HID Lamp Processor - преназначена за обработка на живачни и натриеви лампи с висока интензивност на разреждане (HID) с различни размери на фасунгите с дължина до 450 мм.

В три последователни стъпки на обработка HID разделя живачната лампа на отделни части:

  • Външният стъклен балон се отчупва и отделя от фасунгата с капсулата.
  • Капсулата, която съдържа живак, се отделя от фасунгата и се смачква.
  • Вътрешните метални части се отделят от фасунгата посредством режещ диск.

Капацитет: До 500 лампи/час

 

Инсталация за дестилиране на живак – HGV- Предназначен е за обработка на получения от двете инсталации материал, съдържащ живак.

Системата е напълно автоматизирана. Дестилационният процес е в напълно затворена система, работеща под вакуум за избягване на емисия на живак извън инсталацията. Обработеният въздух се филтрира с карбонови филтри, за да се премахне остатъчния живак и да няма емисии в атмосферата.

Капацитет:       120 л/партида натрошени лампи 100 л/партида флуоресцентна

 

От Инсталацията за лампи се произвежда пет фракции:

  • флуоресцентна прахообразна маса, съдържаща живак
  • чисто натриево стъкло
  • черни метали
  • цветни метали
  • отпадъчни материали – стъкло, бакелит, спойка.

Годните за рециклиране отпадъци се предават за последваща преработка на фирми, притежаващи мощности за преработката им,  както и съответните разрешителни съгласно действащата нормативна база.