Повече за дейностите ни

За Надин Холд ЕООД

Вече над 30 години компанията развива, разширява и усъвършенства дейността си с ускорени темпове. НАДИН разполага със собствени, съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и европейски стандарти. Гордост за компанията е изграждането и експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE, което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.

Дружеството има утвърдена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение на МОСВ за събиране, съхранение, предварително третиране , разкомплектоване и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, хартия, пластмаса и стъкло.

Години на пазара

Основни дейности

Рециклираме повече от 30 години

Вече повече от 30 години се занимаваме с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изкупуване, временно съхранение и сортиране на цветни метали, търговия с черни метали, третиране и търговия с хартия и събиране, обработка и търговия с пластмаса. 

Свържи се с нас за оферта за изкупуване на автомобил:

0889 111 200

Свържете се с нас

2 + 10 =

Централен офис Бояна

гр. София, кв.”Бояна”, ул.”Маринковица” № 2 Б

02/ 46 66 999; 02/46 66 998

office@nadin.bg