Повече за НАДИН

Вече над 30 години се развиваме, разширяваме и усъвършенстваме дейността си.

Хронология

Изкупуване, временно съхранение и сортиране на цветни метали

Търговия с черни метали

Става основен партньор на ЕКОБУЛТЕХ АД

Става подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД

За нас

НАДИН започва дейността си през 1991 г. със седалище София, Нови Искър с основна дейност търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

През 1991 година дейността на фирмата започва с изкупуване, временно съхранение и сортиране на цветни метали.
През 1992 година Надин започва да се занимава и с търговия с черни метали.
От 2006 година става основен партньор на ЕКОБУЛТЕХ АД, която извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване .

През 2011г. НАДИН става подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД, която извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

Вече над 30 години компанията развива, разширява и усъвършенства дейността си с ускорени темпове. НАДИН разполага със собствени, съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и европейски стандарти. Гордост за компанията е  изграждането и експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE, което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.

Дружеството има утвърдена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение на МОСВ за събиране, съхранение, предварително третиране , разкомплектоване и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, хартия, пластмаса и стъкло.

Екологията като основна цел

9

2 млрд. тона отпадъци

Всяка година в страните членки се произвеждат около 2 млрд. тона отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства.

9

Рециклирането като решение

Най-доброто решение, доколкото съществуват екологично и икономически изпълними решения, е да се предотврати производството на тези отпадъци и те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки
9

Рамка за координирано управление на отпадъците

Европейският съюз има рамка за координирано управление на отпадъците в страните членки, за да се ограничи производството на отпадъци и да се организира по най-добрия начин тяхното обработване и елиминиране.

тона отпадъци

Решение

“Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие”
Гьоте

Свържете се с нас

5 + 6 =

Централен офис Бояна

гр. София, кв.”Бояна”, ул.”Маринковица” № 2 Б

02/ 46 66 999; 02/46 66 998

office@nadin.bg